среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadk��w.

Stawianie plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi wypadkami.

Plotki z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy plot z plastiku na plot i bramkę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane sztachetki PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenia z PCV na plot i furtę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий