среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało biegłym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, łatwej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi bądź wstępnie obrabia, umieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie PCV na plot i furtkę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Jak spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor kamieni na ogrodzenie z Winylu z Lubawy na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa, przybierają one wówczas różne odcienie czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można także ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, wykorzystywane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można również je dzielić przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych kształtów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia plastykowe używa się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru i własnych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo skróconych prostokątów albo kwadratów. Murki a także ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet stawia się z kamieni różnego obrysu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród odłamków o nierównych obrysach, powinno się je adekwatnie łączyć tzn. tak, tak aby forma każdego następnego integrował się z poprzedzającym. Aby takie płot było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie plastykowe z Krasnystaw z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur szybko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo obrastają także mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, ażeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий